Kjøpsvilkår

Generelle kjøpsvilkår i forbindelse med bestilling av aktiviteter over www.greendog.no.

Betalingsvilkår

Ved kjøp av aktivitet skal hele beløpet innbetales ved bestilling.

Avbestillingsvilkår

Avbestilling skal skje skriftlig.

Det påløper følgende avbestillingsgebyr:

  • Inntil 22 dager før aktivitet : intet gebyr.
  • Fra 21 – 8 dager før aktivitet 50 % av betalt pris
  • 7 – 0 dager før aktivitet 100 % av betalt pris

Ansvar

Green Dog Svalbard er uten unntak ansvarlig for leveransen i sin helhet.

Kundens plikter

Kunden er pliktig til å sette seg inn i salgsbetingelser for den enkelte aktivitet, samt formidle denne videre til øvrige deltakere kunden bestiller på vegne av. Videre er kunden og eventuelt øvrige deltakere pliktig til å følge alle instruksjoner gitt av operatøren og/eller dennes turledere.

Kundens ansvar

Kunden og den enkelte deltaker for øvrig er selv ansvarlig for å vurdere sin egen fysiske og/eller psykiske form i forhold til turens innhold, fortrinnsvis før man bestiller aktiviteten. Det er ikke i noen tilfeller tillatt å medbringe private våpen eller pyroteknisk utstyr på turene.

Green Dog Svalbard kan ikke holdes ansvarlig for ulykker og skader som ligger utenfor selskapets kontroll. Green Dog Svalbard forbeholder seg retten til å nekte deltakelse på en aktivitet dersom kunden, og/eller eventuelt øvrige deltakere denne har bestilt på vegne av, vurderes som en trussel for sikkerheten, enten for seg selv eller de andre deltakerne, eller om kunden opptrer slik at han/hun er til stor sjenanse for de andre turdeltakerne. Om turen blir forsinket, endret eller må avlyses på grunn av at en eller flere av deltakerne ikke følger våre instrukser kan de/den dette gjelder bli holdt økonomisk ansvarlig for eventuelle merkostnader.

Forsikring

Green Dog Svalbard er ansvarsforsikret gjennom sitt forsikringsselskap. Green Dog Svalbard har også stilt de nødvendige garantier overfor Sysselmannen på Svalbard. Dette gjelder blant annet for utgifter i forbindelse med eventuelle redningsaksjoner.

Kunden, og eventuelt øvrige deltakere denne har bestilt på vegne av, anbefales å tegne egen reiseforsikring. Den enkelte kunde / deltaker har et selvstendig ansvar for å påse at slik reiseforsikring er tegnet før aktiviteten gjennomføres.

Programendring/uforutsette hendelser

Green Dog Svalbard forbeholder seg retten til å endre avgangstider eller kansellere turer inntil turstart ved for få deltakere i forhold til det oppgitte antall i brosjyre eller web.

Likeledes forbeholder Green Dog Svalbard seg retten til å avlyse turer helt fram til turstart grunnet vær- og føreforhold, force majeure eller andre hendelser som ligger utenfor selskapets kontroll og som er til hinder for at aktiviteten kan gjennomføres på en sikker måte – i så tilfelle refunderes 100%.

Dersom det på grunn av uforutsette hendelser/værforbehold gjør det nødvendig å endre rute / innhold i forhold til program vil dette ikke påvirke aktivitetens pris.

Forbehold

Green Dog Svalbard tar forbehold om eventuelle skrivefeil og endringer i oppsatte program og priser på www.greendog.no

Alle kunder må før turstart signere Terms & Conditions of Participation.

No data was found

Fantastiske naturopplevelser

Fantastiske natur-opplevelser

Kontakt oss

9:00-11:00 (GMT+2)

Skroll til toppen

Vanskelighetsgrader

SG1
Passer for alle
SG2
Passer for de fleste
SG3
Passer for de med normalt god form
SG4
Passer for de med over gjennomsnittet god form
SG5
Denne aktivitet krever veldig god fysisk form

Avbestilling

  • Ved avbestilling inntil 22 dager før aktivitet full refusjon.
  • Ved avbestilling 21-8 dager før aktivitet 50 % refusjon.
  • 7 – 0 dager før aktivitet regnes for en ”no show” og berettiger derfor ikke til refusjon.
  • Har man en reiseforsikring kan man søke forsikringsselskapet om refusjon mot legeerklæring.
  • Velger Green Dog å kansellere en tur, får du full refusjon!

Gavekort

Fyll ut skjemaet og motta informasjon om betaling og levering av gavekortet

Sign up for the newsletter

Sign up for our newsletter and receive news, exciting stories and offers directly in your mail. The newsletter will only be available in English.