Thomas Bruhn Rasmussen og Charlotte Møgelhøj

Scroll to Top

Vanskelighetsgrader

SG1
Passer for alle
SG2
Passer for de fleste
SG3
Passer for de med normalt god form
SG4
Passer for de med over gjennomsnittet god form
SG5
Denne aktivitet krever veldig god fysisk form

Avbestilling

  • Ved avbestilling inntil 22 dager før aktivitet full refusjon.
  • Ved avbestilling 21-8 dager før aktivitet 50 % refusjon.
  • 7 – 0 dager før aktivitet regnes for en ”no show” og berettiger derfor ikke til refusjon.
  • Har man en reiseforsikring kan man søke forsikringsselskapet om refusjon mot legeerklæring.
  • Velger Green Dog å kansellere en tur, får du full refusjon!

Difficulty Levels

SG1

Suitable for everyone

SG2

Suitable for most people

SG3

Suitable for those in normal good shape

SG4

Suitable for those in good shape

SG5

This activity requires very good physical shape

Cancellation

  • If cancelled 22 days or more prior to departure 100 % refund.
  • If cancelled 22-7 days prior to departure 50 % refund.
  • Cancellation less than 7 days prior to departure is a ”no show” and does not qualify for any refund.
  • You may apply to your insurance company for a refund if you provide a medical certificate.
  • If Green Dog Svalbard decides to cancel a trip due to weather conditions or any other reasons, you will receive a full refund!

Gavekort

Fyll ut skjemaet og motta informasjon om betaling og levering av gavekortet

Sign up for the newsletter

Sign up for our newsletter and receive news, exciting stories and offers directly in your mail. The newsletter will only be available in English.